Nasza firma zajmuje się wykonywaniem badań hydrantów.

W skład szerokorozumianego pojęcia hydrantu wchodzą:

  • Hydrant zewnętrzny
  • Hydrant wewnętrzny
  • Zawór hydrantowy

Badania hydrantów należy wykonywać minimum raz w roku.

Po wykonaniu badania zleceniodawca otrzyma od nas protokół w którym opisane zostaną:

  • symbol urządzenia
  • ciśnienie hydrantu
  • opis wykonywanych prac
  • uwagi i zalecenia
  • kopię certyfikatu i świadectw urządzenia pomiarowego