Oznakowanie budynków podstawą dobrze skonstruowanego systemu przeciwpożarowego.

Firma MAR-POŻ posiada pełne doświadczenie w rozmieszczaniu oznaczeń budynków, które są niezbędnym elementem dobrze skonstruowanego systemu przeciwpożarowego. Poprawne rozmieszczenie znaków ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo w wypadku wybuchu pożaru lub innych sytuacji zagrażających życiu. Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych musi być widoczne i intuicyjne, aby ewentualna ewakuacja przebiegła sprawnie niezależnie od warunków, także podczas zadymienia lub braku oświetlenia. Do poprawnego oznakowania zaliczają się również znaki wskazujące położenie sprzętów medycznych i ratunkowych.