Przeglądy okresowe są ważnym elementem systemu przeciwpożarowego ze względu na bezpieczeństwo oraz regulacje prawne. Firma MAR-POŻ oferuje profesjonalne świadczenie usług w tym zakresie.

Przeglądy, konserwacje i naprawy wykonujemy w oparciu o:

  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719),
  • Specyfikacja techniczna. Zbiorniki przenośne. DT-UC-90/ZP.Pr,
  • normy PN-EN 12367 gaśnice przenośne – konserwacja,
  • instrukcja eksploatacyjno – serwisowa (producentów) przenośnych i przewoźnych gaśnic;

Przeglądy gaśnic muszą być wykonywane raz lub dwa razy w roku w zależności od potrzeby.

Podczas przeglądów sprawdzamy:

  • plomby i zawleczki,
  • zbiorniki pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji,
  • głowicę wraz z drożnością dyszy;